Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Seminerleri Devam Ediyor

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi seminer etkinlikleri çerçevesinde “Karbon Nanotüp Katkılı Poliakrilonitril Fiberlerin İleri Ozmoz Membranlarında Destek Tabakası Olarak Hazırlanması” konusu ele alındı.  Arş. Gör. Özgür Çakmakçı seminerde, ekonomik gelişmeler ve popülasyonun katlanarak büyümesinden dolayı akiferlerdeki suyun azalmasına bağlı olarak yer altı su seviyesindeki düşüşlerin temiz su kaynaklarına erişimi zorlaştırdığını söyledi. Son yıllarda küresel su krizi ve temiz içme suyunun kıtlığının en büyük sorunlardan biri haline geldiğini belirten Arş. Gör. Çakmakçı, su kıtlığının 21.yy’da insanların karşılaştığı temel kaygıların en önemlileri arasında olduğunu ve günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %11’i içme suyuna erişememekte olduğunu söyledi.

 

 “Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre 2050 yılında 4 milyardan fazla insanın su kıtlığından etkileneceği düşünülmektedir” diyen Arş. Gör. Çakmakçı sözlerine şöyle devam etti: “Temiz içme suyunun elde edilmesinde kullanılan su arıtma teknolojileri son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu anlamda içme suyu ve atıksu arıtma alanlarında membran prosesleri iyi bir alternatiftir. Daha düşük enerji gereksinimi ve tıkanma eğilimine sahip membran üretim çalışmalarından biri İO membranlarının üretilmesidir. İO; yüksek kaliteli suyun üretilmesinde, atıksuların arıtılmasında, deniz suyunun desalinasyonunda vs. kullanılabilen alternatif bir membran prosesidir. Nanotüp ve nanopartikül kullanımında KNT, titanyum oksit gibi materyaller en çok tercih edilen malzemelerdir. KNT’ler yüksek boy en oranı, yoğun taşıma kanalları ve yüksek mukavemete sahip olması gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu çalışma kapsamında da KNT’lerin sahip oldukları bu avantajlarından faydalanabilmek için hem PSf destek tabakası içerisine hem de PA aktif tabaka içerisine fonksiyonlaştırılmış KNT’ler eklenmiştir. Bu yöntemlerle yapılacak pilot ölçekli çalışmalar sayesinde günümüz membran teknolojisine önemli avantajlar sunulacak, daha iyi performans gösterecek İO membranlarının elde edileceği düşünülmektedir. İO membran performansınına katkı sağlayacak gelişmeler sayesinde yeni alanlar için membranların uygulama alanları daha da genişleyecektir.”