images

“Zaman İdraki ve Kronolojisi” Sergisi Açılışı Yapıldı

Hicrî-Milâdî Yüzyılların Karşılaştırmalı Dairevi Cetvelleri’yle “Zaman İdraki ve Kronoloji” sergisinin açılışı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın riyasetinde, öğretim üyeleri, kurumdışı davetliler ve öğrencilerin katılımıyla İslami İlimler Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Recep Yılmaz, Hicrî-Milâdî Yüzyılların Karşılaştırmalı Dairevi Cetvelleri” adlı çalışmasına dayanan serginin açılışında katılımcılara yönelik “Zaman İdraki ve Kronoloji” hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı.

Konuşmasında tarih ve zaman ilişkisi bağlamında zamanın insan idrakinde gerçekleşen teorik/felsefi ve pratik cephelerine dikkat çeken Yılmaz, sergi içeriğini oluşturan görseller hakkında da bilgi verdi. Başta zaman olmak üzere soyut kavramların temsili olarak dahi olsa somutlaştırılmasında görselliğin önemine vurgu yapan Yılmaz, Hicrî-Milâdî Yüzyılların Karşılaştırmalı Dairevi Cetvelleri” çalışmasının böyle bir düşünce ürünü olarak ortaya çıktığını belirtti.

Söz konusu tasarımın, izleyiciye çizgisel (lineer) ve döngüsel-dairevi (circular) zaman algılarını birlikte düşündürtmeyi ve mukayese ettirmeyi amaçladığını dile getiren Yılmaz, cetvellerin başta hicrî takvim farkındalığı; ay ve güneş temelli takvim sistemleri; bu takvimlere dair yüzyılların bütünlüklü görünümü ve tarihi olayların öncelik sonralıklarının düzene konulması gibi birtakım kolaylıklar getirdiğini de sözlerine ekledi.

Hicrî takvimin 15 yüzyılının miladi yüzyıllarla içiçe geçirilmiş 15 daireyle temsil edildiği sergide zamanın felsefi yönüne bakan şiirler de bulunuyor. 25 Mayıs’ta 41. vefat yıldönümü idrak edilecek olan Şair-Mütefekkir Necip Fazıl’ın zaman idraki etrafındaki şiirlerinden seçkilerin de bulunduğu sergi, 25 Mayıs Cumartesi 17:00’ye kadar gezilebilecek.OLUŞTURULMA TARİHİ: 21-05-2024 08:49 |