Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Üniversitemiz “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

 
Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Ferit USLU  Koordinatör
Ferhat MUÇİN Kullanıcı

 

 

 

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 13:50 |