Akademik Değerlendirme Komisyonu

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5’inci maddesi gereğince, Üniversitemiz “Akademik Değerlendirme Komisyonu” aşağıda adı-soyadı  yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

 

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Kenan YILDIRIM Başkan
Doç. Dr. Zeydin PALA Üye
Doç. Dr. Muaz SEYDAOĞLU Üye
Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU Üye
Doç. Dr. Canser KARDAŞ Üye
Doç. Dr. Ramazan Şamil TATIK Üye
Doç. Dr. Teceli KARASU Üye
Doç. Dr. Atike YILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT Üye
Doç. Dr. Halil ALKAN Üye

 

İlk Atama için Ek-1 Formu

Yeniden Atama için Ek-1 Formu

Öğretim üyeliği kadroları için başvuru dosyası hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi rica olunur;

 • İlk atamalarda EK-1 formu, kimlik belgesi, diplomalar, doçentlik belgesi(Doçentlik ve Profesörlük başvuruları için) ve dil belgesi ikişer nüsha olarak dosyaya konulmalıdır.
 •  
 • Her bir eser için o eserden elde edilen puan her bir eserin(makalenin/kitabın/projenin vs) dosyasına ayrı ayrı olacak şekilde(küçük yapışkan kâğıtlar kullanılarak) kanıtları ile birlikte konulmalıdır.
 •  
 • Profesörlük kadrosu için başlıca eser ayrıca belirtilir. Başlıca eseri içeren dosyaya ayrıca “başlıca eser” olduğu yazılmalıdır. 
   
 • Profesör kadrolarına başvuru yapan aday(lar), Doçent ünvanı aldıkları doçentlik başvuru  dönemini ve ilgili dönemin doçentlik başvuru şartlarını hangi eserlerle/puanlarla sağladıklarını  açıkça belirtmelidir.
 •  
 • Kitap ve Kitap bölümleri için, eserin kapak ve künye bilgilerinin olduğu, eserin içindekiler/içerik kısmı,  basım yapılan yayınevinin ulusal/uluslararası niteliğe haiz olup olmadığı belgelendirilmelidir.
 •  
 • Makale türü eserler için ilgili derginin hangi indekslerde yer aldığına dair belge eklenmelidir. SCI/SCI-E/SSCI/AAHCI indeksli dergilerde derginin etki faktörü(IP) belgelendirilmelidir.
 •  
 • Atıflarda, bir eser için o esere ait atıf içeren çalışmaların künye bilgileri liste halinde sunulmalıdır. Adayın kendi yayınına yaptığı atıflar kapsam dışıdır.
 •  
 • Editörlük belgelendirilmesinde, ilgili derginin güncel tarihli ekran resmi ve ya editörlük davet mektubu/postası ve editörlüğün yapıldığı dergiye ait erişim linki belgelendirilmelidir.
 •  
 • Kitap editörlüklerinde ilgili yayınevinin ulusal/uluslararası olup olmadığı ve kitabın kapak, içerik/içindekiler ve künye bilgileri ile ilgili belgeler dosyada ayrı biçimde yer almalıdır.
 •  
 • Projeler için, ilgili projenin kabul edildiğine dair kabul belgesi dosyada yer almalıdır.
 •  
 • Proje kapsamında C1-C7 arasında en az 50 puana sahip olmayan adaylar, eksik puanlarını hangi çalışma(lar)la tamamladığını belirtmelidir.   
 •  
 • İdari görevler, komisyon üyelikleri vb görevler resmi görevlendirme belgeleri ile belgelendirilmelidir.

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 14:04 |