AKADEMİK BİRİM SAYILARI

BİRİMLER                                      

2019

2020

2021

2022

2023

Enstitü Sayısı

2

2

2

2

2

Fakülte Sayısı

7

8

9

9

10

Yüksekokul Sayısı

2

1

0

1

1

MYO Sayısı

6

6

6

6

6

Toplam Program Sayısı

91

98

114

125

131

Ön Lisans

38

43

48

48

48

Lisans

29

32

38

38

38

Yüksek Lisans

21

19

22

32

37

Doktora

3

4

6

7

8

Araştırma Uygulama Merkez Sayısı

13

14

14

15

16

                                                       

                                                       YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

ÖĞRENCİLER

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam Öğrenci Sayısı

8909

9842

10352

12954

14216

Ön Lisans Öğrenci

3244

3634

3846

5181

       5888

Lisans Öğrenci

5200

5625

5701

6783

     7446       

Yüksek Lisans Öğrenci

455

633

758

935

821

Doktora Öğrencisi

10

10

35

55

61

Yabancı Uyruklu Öğrenci  

17

20

12

17

11

Kız Oranı (%)

47

48

49

49

49.50

Erkek Oranı (%)

53

52

51

51

50.50

 

                                                     YIL BAZINDA PERSONEL SAYILARI

ÜNVAN

2019

2020

2021

2022

2023

Profesör

17

19

19

22

21

Doçent

18

32

46

64

89

Dr. Öğr. Üyesi

197

200

210

214

213

Öğretim Görevlisi/ Okutman/Uzman

174

193

196

192

189

Araştırma Görevlisi

190

191

172

146

118

Toplam

596

635

643

638

630

 

 

 

 

 

 

İdari Personel

251

249

256

261

300

Sürekli İşçi

144

152

151

149

145

Sözleşmeli Personel

2

2

2

48

 

Toplam

397

403

409

458

445

                                                    

PERSONEL

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı

232

251

275

300

323

Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

596

635

643

638

630

Lisans + Lisansüstü Öğrenci sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı

 

6256 / 232 = 27

 

6250 / 251 = 25

 

6575 / 275 = 24

 

7840 / 300 = 26

 

8338 / 323 = 26

Toplam İdari Personel Sayısı

397

403

409

458

445

 

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 15-02-2024 13:49 |