Asıl Üyeler:
Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ Rektör Yardımcısı/ Başkan
Öğr.Gör Bengü ŞEKEROĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı/BaşkanYrd.
Prof. Dr. Muhammed ÇINAR Lojmanda İkamet Eden Akademik Üye
Dr. Öğr. Üyesi Turan GÜLER Sendika Üyesi
   
Yedek Üyeler:
Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Metin KARAYOL          

Akademik Personel Yedek Üye

Vedat YORULMAZ         İdari Personel Yedek Üye

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 14:12 |