images

Üniversitemiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi’ni Kullanmaya Başladı

Üniversitemiz Kalite Yönetim Süreçlerini sistematik bir yapıya dönüştürmek amacıyla iç ve dış paydaşların da aktif olarak dâhil olduğu bir stratejiyi, yazılı, periyodik ve istisnasız uygulanan kalite güvence mekanizmalarını benimseyen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi’ni (BKYS) kullanmaya başladı. 

Stratejik Plan Tanımlama, Süreç Yönetimi, Maliyet Planı Belirleme, Risk Yönetimi, Paydaş İlişkilerinin Yönetimi, Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi, Anket, Performans Yönetimi, İyileşme Faaliyetlerinin Yönetimi, Belge Yönetimi, Rapor, Sistem Yetkilendirme ve Duyuru olmak üzere toplam 13 modülü bulunan BKYS, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kriterlerini karşılayacak nitelikteki ölçütleri ve alt ölçütleri performansa dayalı olarak takip etmeye imkan veren bir altyapı sunuyor ve kanıta dayalı olarak kurumsal yapıya kalite güvencesi sağlayacak bir nitelik taşıyor.

Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Esin Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçlerde Üniversitemiz kalite uygulamalarının tabana yayılması ve kalite kültürünün gelişmesi adına daha kapsamlı çalışmalar yapılacağını ve eğitimler verileceğini belirterek “BKYS’nin Üniversitemizde kullanılması noktasında desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkürler ediyoruz.” dedi.

OLUŞTURULMA TARİHİ: 28-12-2022 11:30 |