images

Doğal Afet Okuryazarlığı Eğitim Modülü Projemiz TÜBİTAK Projesi Olarak Kabul Edildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin “Okul Öncesi Dönem Çocukları için Aile Katılımlı Multidisipliner Doğal Afet Okuryazarlığı Eğitim Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” isimli TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

Üniversitemiz ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile oluşturulan projenin yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulhamit Karademir’in yaptığı projenin amacı önce öğretmenlere ardından çocuklara ilişkin aile katılımlı eğitim modülünün tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Proje kapsamında okul öncesi dönemde verilebilecek afet eğitimleri için bir kavramsal çerçeve oluşturma, doğal afetlerle ilgili eğitim gereksinimlerini belirleme ve doğal afet okuryazarlığı becerilerinin artırma konuları araştırılacak. Proje ile okul öncesi eğitimi katılımcılarına (öğretmenler-çocuklar) yönelik olarak teknolojik olanaklar (artırılmış gerçeklik, dijital araçlar-yazılımlar, simülasyonlar vb. entegrasyonlar) kullanılarak geçmiş olayların hatırlatılması, senaryo canlandırma (drama, dramatik oyunlar, teatral etkinlikler, kuklalar, gölge oyunları vb. sanatsal uygulamalar) ve farklı multidisipliner bilimsel yaklaşımlar (STEM, STEM+A, STEM-D vb.) bütüncül bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca okul öncesi katılımcı grubundaki çocukların alpha kuşağı olarak teknolojiyle iç içe olmaları sebebiyle etkinliklerde teknolojiyi aktif kullanabilecekleri biçimde öğrenme ortamları tasarlanması (artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital araçlar ve) planlanmaktadır. 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminin bahar yarıyılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar MEB’e göre TRB2 eğitim bölgesindeki illerde (Muş, Van, Bitlis ve Hakkâri) saha çalışmaları ile yürütülecektir. 

Projede araştırmacı olarak Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Kartal, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykan, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öcal, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca, Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Ceyhan ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ümran Alan yer alıyor.

OLUŞTURULMA TARİHİ: 13-01-2023 13:13 |