images

Desteklenen TÜBİTAK 2209-A Projelerimiz

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi kapsamında destek alan projeler belli oldu.

Öğrencilerimizin danışman hocaları ile birlikte hazırladıkları 13 proje TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Desteklenecek projeler;
Fen-Edebiyat Fakültesinde Doç. Dr. Sedat Bozarı danışmalığında Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinden Berfin Enderci’nin “Pistacia Terebinthus Bitkisinden Elde Edilen Reçinenin Bitki Yaralanmaları Üzerine Etkisi” ve Rakiye Bilbil’in “Hemoroid Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitki Bileşenleri İle Modern Tıp Tedavisinde Kullanılan Etken Maddelerin Moleküler Simülasyon İle Karşılaştırılması”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi Adem Uysal danışmanlığında İşletme Bölümü Öğrencisi Fatma Yoldaş’ın “Moda Ve Tüketim İlişkisinde Tesettür Giyimi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Mühendislik-Mimarlık FakültesindeDr. Öğr. Üyesi Tayfun Abut danışmanlığında Makine Mühendisliği öğrencisi Musa Kubay’ın “Bir Haptik-Teleoperasyon Sistemi İçin Robot Tasarımı, İmalatı Ve Kontrolü” ve Arş. Gör. Buşra Taşkan danışmanlığında Esra Yıldırım’ın “Çölyak Hastaları İçin Doğu Anadolu Bölgesine Yönelik Mobil Uygulama”. Sağlık Bilimleri Fakülteside Öğr. Gör. İlhan Küçük danışmanlığında İş sağlığı Güvenliği Bölümü öğrencisi Pınar Üstündağ’ın “Uçucu Külün Karakterizasyonu, Kimyasal Modifikasyonu Ve Metilen Mavisi Çözeltisindeki Adsorpsiyonunun İncelenmesi”. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Öğr. Gör. Neslihan Yıldız danışmanlığında Aşçılık Bölümü öğrencisi Ramazan Gökçek’in “Muş İli Merkez Mahalle Ve Köylerinden Temin Edilen Çiğ İnek Sütlerinde Mineral Madde Ve Ağır Metal İçeriğinin Tespit Edilmesi”. Spor Bilimleri Fakültesinde Arş. Gör. Harun Koç danışmanlığında Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Merve Ceren Kılıçparlar’ın “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri İle Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Arş. Gör. Yasir Tufan danışmalığında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü öğrencisi Merve Akan’ın “Bazı Korunga (Onobrychis Sativa) Çeşitlerinin Polietilen Glikol Kullanılarak Kuraklık Toleransının Belirlenmesi”, Öğr. Gör. Ali Bayram danışmanlığında Muhammed Eryaşar’ın “Muş İli Şeker Pancarı (Beta Vulgaris L.) Alanlarında Etkili Böcek Faunasının Tespiti Ve Bazı Önemli Türlerin Popülasyon Yoğunluklarının Belirlenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Özkurt danışmanlığında Rümeysa Akan’ın “Tuz Stresinin Silajlık Soya’da Çimlenme Ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikalaycı danışmanlığında İsa Sever’in “Muş İli Etnobotaniği Üzerine Bir Çalışma”,  Öğr. Gör. Nazlı Albay Yalınkılıç danışmanlığında Zeynep Aytemiş’in “Borik Asit Ön Uygulamalarının Tuz Stresi Altındaki Şeker Pancarı Tohumlarında Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimi Dönemlerine Etkisinin İncelenmesi”
Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat projesi kabul gören öğrencileri ve onlara danışmanlık eden hocalarını tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

OLUŞTURULMA TARİHİ: 11-01-2023 06:43 |