Announcement on the Faculty of Education English Language Teaching Compulsory Preparatory Class Exemption Exam

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği programına kaydolan ve hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin Zorunlu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı'na girmeleri gerekmektedir. 
Sınav dört bölümden oluşmaktadır ve iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşamada başarılı olan öğrenciler ikinci aşamaya gireceklerdir. Bölümlerin yüzdelik ağırlıkları şu şekildedir:
                                            
I. AŞAMA  :  TEST %40 - DİNLEME %20
II. AŞAMA :  YAZMA %20 - KONUŞMA%20  
                                                      
          
I. aşamada ağırlıklı puanı 40 ve üzeri olan öğrenciler sınavın II. aşamasına katılabilecektir.

Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

I. AŞAMA 
SINAV TARİHİ: 13 EYLÜL 2022 (SALI)  - SAAT: 10.00  (TEST, DİNLEME, YAZMA)
SINAV ŞEKLİ: YÜZ YÜZE (MAUN EĞİTİM FAKÜLTESİ)
I. AŞAMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 13 EYLÜL 2022 (SALI)

II. AŞAMA 
SINAV TARİHİ: 14 EYLÜL 2022 (ÇARŞAMBA)- SAAT: 10.00 (KONUŞMA)
SINAV ŞEKLİ: YÜZ YÜZE (MAUN EĞİTİM FAKÜLTESİ)
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: 14 EYLÜL 2022 (ÇARŞAMBA)

SINAV FORMATI: Muafiyet sınavı iki aşama ve toplam dört bölümden oluşmaktadır:
I. AŞAMA
●    Test (%40): Okuma becerisi, dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçmekte ve çoktan seçmeli 40 sorudan oluşmaktadır. Cevaplama süresi 60 dakikadır.
●    Dinleme (%20): Öğrencilerden dinleyecekleri metinlerle ilgili boşluk doldurma/eşleştirme türünde 30 soruyu cevaplamaları istenir. Sınav süresi 30 dakikadır.
●    Yazma (%20): Öğrencilerden verilen bir konuda en az 350 sözcükten oluşan bir metin yazmaları istenir. Sınav süresi 40 dakikadır.
II. AŞAMA
●    Konuşma (%20): Öğrencilerden rastgele seçilen bir konuda yaklaşık 10 dk. konuşmaları ve sorulan sorulara cevap vermeleri istenir. Öğrenciler sınav salonu kapısında asılı bulunan listedeki sıraya göre sınava alınırlar.


http://egitimf.alparslan.edu.tr/tr

http://ingilizdiliabd.egitimf.alparslan.edu.tr/tr

CREATED TIME: 29-08-2022 07:51 |