Announcement about the Arabic Compulsory Preparatory Class Exemption Exam of the Faculty of Islamic Sciences

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAV DUYURUSU

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi programına kaydolan öğrencilerin Arapça Zorunlu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

SINAV TARİHİ: 21 Eylül 2022 Çarşamba, Saat: 14.00
SINAV YERİ: Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Derslikleri, (İstasyon Caddesi - Merkez) 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 22 Eylül 2022 - Perşembe

SINAV FORMATI: Arapça muafiyet sınavımız test formatında olup dört dersten oluşmaktadır:

● Cümle Bilgisi (Nahiv 10 Soru)
● Kelime Bilgisi (Sarf 10 Soru)
● Dilbilgisi Uygulamaları (İrab 10 Soru)
● Okuma-Anlama (Kıraa 20 Soru)

Not: Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.
Not: Sınav Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler için geçerli olup katılım zorunlu değildir.

CREATED TIME: 29-08-2022 07:47 |