2022-2023 Pedagogical Formation Training Pre-Registration Application Results

KESİN KAYITLAR

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları, Eğitim Fakültesi Hacı Bektaş-ı Veli Derslikleri A Blokta 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 02 Eylül 2022 Cuma günü tamamlanacaktır. Kayıtlarda gereken belgeler ve toplamda KDV dâhil 5,410 TL olan eğitim ücretinin 1. taksiti (2,705 TL)’nin ödendiğine dair banka dekontu, yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili birime teslim edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazetede ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının 16’ncı maddesinin 1’nci bendi gereğince kesinlikle iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Online yapılan ön kayıt başvuru kayıt çıktısı. (Islak İmzalı olmalı)
2. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)
3. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. İki adet vesikalık fotoğraf
6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti, KDV dâhil toplam 5,410 TL olup iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin 1. taksiti (2,705 TL), Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesindeki TR56 0001 0000 9591 4581 8450 01 hesabına Adı Soyadı, öğretmenlik alanı ve T.C. kimlik numarası ile birlikte “2022-2023 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.
7. Gerektiği durumda üniversite giriş puanını gösteren belge istenecektir (ÖSYM sonuç bildirim
adresinden alınabilir.)

Not: “Aslı Gibidir” onayları, belge asılları ve fotokopileri yanınızda olduğu takdirde Eğitim
Fakültesinde de yapılabilmektedir. e-devletten alınan barkotlu çıktılar da kabul edilmektedir.

Documents

Document Name Date Download
6305dfbcd2f9c16613293400.pdf 29-08-2022 08:02
CREATED TIME: 29-08-2022 08:02 |