S.No Adı Soyadı  Görevi Birimi
1 Prof. Dr. Kenan YILDIRIM Koordinatör Rektörlük
2 Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan DÖNMEZ Koordinatör Yrd. Eğitim Fak.
3 Dr. Öğr. Üyesi Vedat BAYDAR Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
4 Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT Üye Uygulamalı Bilimler Fak.
5 Doç. Dr. Muaz SEYDAOĞLU Üye Fen Edebiyat Fak.
6 Doç. Dr. Hidayet KARA Üye Sosyal Bilimler Ens.
7 Doç. Dr. Selçuk SAĞIR Üye Fen Bilimleri Ens.
8 Doç. Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU Üye Beden Eğitimi ve Spor YO
9 Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet GÜNEK Üye İletişim Fak.
10 Dr. Öğr. Üyesi Cuma FİDAN Üye Sağlık YO
11 Öğr. Gör. Mesut BOZYEL Üye Teknik Bilimler MYO
12 Dr. Öğr. Üyesi Hasan BİNGÖL Üye Sağlık Hizmetleri MYO
13 Öğr. Gör. Ahmet ÇİÇEK Üye Sosyal Bilimler MYO
14 Öğr. Gör. Metin KARABURUN Üye Malazgirt MYO
15 Öğr. Gör. Mehmet Latif CANDEMİR Üye Bulanık MYO
16 Uğur İnan KAKİ Üye Genel Sekreterlik
17 Mühendis Mehmet SEVİ Üye Bilgi İşlem Daire Bşk.
18 Murat ÜNAL Üye Öğrenci İşleri Daire Bşk.

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 13:53 |