Unvanı Adı-Soyadı  Birimi Görevi
Prof. Dr. Ekrem ALMAZ Fen Edebiyat Fakültesi Başkan
Doç. Dr. Canan DEMİR YILDIZ  Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Ramazan Şamil TATIK Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Muhammed Fatih BİLİCİ Spor Bilimleri Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN İslami İlimler Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÇİFTCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KILIÇLI Sağlık Bilimleri Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİREL İletişim Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YETİM Spor Bilimleri Fakültesi Üye

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

OLUŞTURULMA TARİHİ: 17-05-2022 12:55 |