Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kalite Koordinatörlüğü
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Birimi

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Koordinatör

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZKURT

Üye

Uygulamalı Bilimler Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY

Üye

Fen Edebiyat Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ARSLAN

Üye

Eğitim Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Rifat YILDIZ

Üye

İslami İlimler Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAY

Üye

Müh.-Mim. Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsemet GÜNEK

Üye

İletişim Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AYDIN

Üye

Fen Bilimleri Ens.

Dr. Öğr. Üyesi Metin KARAYOL

Üye

Sosyal Bilimler Ens.

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih BİLİCİ

Üye

Beden Eğitimi ve Spor YO

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖNLÜ

Üye

Teknik Bilimler MYO

Öğr. Gör.  Dr. Özgür YEŞİLYURT

Üye

Sağlık Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR

Üye

Sağlık Hizmetleri MYO

Öğr. Gör. Abdullah DEMİR

Üye

Sosyal Bilimler MYO

Öğr. Gör. Metin KARABURUN

Üye

Malazgirt MYO

Öğr. Gör. Aziz BAZ

Üye

Bulanık MYO

Öğr. Gör. Hüseyin Mete GÜNDOĞDU

Üye

Varto MYO

Öğr. Gör. Ferit USLU

Üye

Genel Sekreterlik

Mehmet Nuri ÖZDEMİR

Üye

Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.

Orumbay YAŞAR

Üye

Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.

Uğur İnan KAKİ

Üye

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

Nesip TOSUN

Üye

Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.

Nihat ARSLAN

Üye

İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

Sedat DEMİR

Üye

Öğrenci İşleri Daire Bşk.

Kenan AYKUT

Üye

Personel Daire  Bşk.

Kasım BİNGÖL

Yakup AY

Üye

Öğrenci Konseyi Temsilcisi

Bilgi İşlem Daire Bşk

İslami İlimler Fak.