Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Komisyonu
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ 

Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Fen Edebiyat Fakültesi, Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Selçuk SAĞIR

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi  Abdulmecit YILDIRIM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Önder ŞEKEROĞLU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Harun DEMİR

Genel Sekreter

Ahmet TÜRK

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Yakup AY    

Öğrenci Konseyi Temsilcisi