Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Komisyonu
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 09/05/2016 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Muş Alparslan Üniversitesi Kalite Komisyonu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.


Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT (Rektör, Başkan)

    Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN       (Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı)

    Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER     (Fen Edebiyat Fakültesi, Rektör Yardımcısı)

               Doç. Dr. Esin KAYA (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)

               Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

               Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

               Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)

               Yrd. Doç. Dr. Orhan KESKİNTAŞ (Genel Sekreter)

               Ahmet TÜRK (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

               Melek ERKUT (Öğrenci Konseyi Temsilcisi)