Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Yrd. Doç. Dr.
Sedat BOZARI            Müdür
Arş. Gör. Fatih DİNÇ Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Barış KURT Müdür Yardımcısı