Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan DÖNMEZ      

Merkez Müdürü

Arş. Gör. Fatih DİNÇ

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Barış KURT

Müdür Yardımcısı