Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan DÖNMEZ      

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TÜRKAN

Müdür Yardımcısı