Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ          (Rektör Yardımcısı, Başkan)          

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ESEN          (BAYPUAM Müdürü, Başkan Yrd.)

Doç. Dr. Esin KAYA         (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi )

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA  (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)

Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN  (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Berat ÇİÇEK          (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur TÜRK  (Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.) 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali AYGÖR  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kasım MÜMİNOĞLU (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil TATIK (BAYPUAM Müdür Yrd.)
    

 


ALT KOMİSYONLAR

Fen Bilimleri Alanında;

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BOZARI             Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ Eğitim Fakültesi Asil Üye  

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALAN Eğitim Fakültesi Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan YILDIRIM Eğitim Fakültesi Asil Üye         

Dr. Öğr. Üyesi Nevin TURAN ÖZEK   Fen Edebiyat Fakültesi         Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SAĞIR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yedek Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KORKMAZ Fen Edebiyat Fakültesi         Yedek Üye 


Sosyal Bilimleri Alanında;

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ                 Eğitim Fakültesi                 Asil Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK Fen Edebiyat Fakültesi Asil Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YEGEN İletişim Fakültesi Asil Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ALTIN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Asil Üye

Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU İslami İlimler Fakültesi Asil Üye

Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY Fen Edebiyat Fakültesi Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat GÖZCÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yedek Üye


Eğitim Bilimleri Alanında;

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Pekince KARDAŞ Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİR Eğitim Fakültesi Asil Üye     

Dr. Öğr. Üyesi Demet DENİZ Eğitim Fakültesi Asil Üye  

Dr. Öğr. Üyesi Adem AKKUŞ Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz MUTLU   Eğitim Fakültesi Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Oylum ÇAVDAR Eğitim Fakültesi        Yedek Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL Eğitim Fakültesi        Yedek Üye 


Sağlık Bilimleri Alanında;

Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK              Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Asil Üye        

Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Asil Üye    

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI Sağlık Yüksekokulu Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder ŞEKEROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu        Asil Üye         

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVCI   Fen Edebiyat Fakültesi        Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Züleyha ALAMAZ Fen Edebiyat Fakültesi        Yedek Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KAYNAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu        Yedek Üye 


Teknik Bilimler Alanında;

Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGİZ  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye        

Dr. Öğr. Üyesi Murat DEMİR  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye   

Dr. Öğr. Üyesi Fırat KURT Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür DEMİR Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye   

Dr. Öğr. Üyesi Zeydin PALA   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZER Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yedek Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAY Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yedek Üye