Muş Alparslan Üniversitesi
 
Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.


Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Başkan

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Üye

Prof. Dr. Esin KAYA

Üye

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali AYGÖR

Üye

Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Berat ÇİÇEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK

Üye