>
 
Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Home

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)” , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER başkanlığında, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER          (Başkan, Rektör Yardımcısı)          

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN          (Başkan Yrd.- BAYPUAM Müdürü)

Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN          (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Esin KAYA          (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü )

Yrd. Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cumhur TÜRK  (Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA  (Sağlık Yüksekokulu Müdürü) 

 Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN          (İİBF Öğretim Üyesi)    

 Müh. Faruk BODIR                               (Bilgi İşlem)