>
 
Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Home

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)” , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM başkanlığında, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

 

            Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM                    (Başkan, Rektör Yardımcısı)

            Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN                       (Başkan Yrd.- BAYPUAM Müdürü)

            Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN                        (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) 

            Doç. Dr. Esin KAYA                                       (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü )

            Doç. Dr. Abdüllatif TÜZER                          (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

            Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR                   (Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi)

            Doç. Dr. Serdal SEVEN                                (Sosyal Bilimler MYO Müdürü)

            Yrd. Doç. Hanifi KÖRKOCA                         (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)