Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ          (Rektör Yardımcısı, Başkan)          

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN          (BAYPUAM Müdürü, Başkan Yrd.)

Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN  (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Esin KAYA         (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi )

Yrd. Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cumhur TÜRK  (Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA  (Sağlık Yüksekokulu Müdürü) 

Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN          (İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)    

 


ALT KOMİSYONLAR

Fen Bilimleri Alanında;

Yrd. Doç. Dr. Sedat BOZARI             Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ Eğitim Fakültesi Asil Üye  

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALAN Eğitim Fakültesi Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Kenan YILDIRIM Eğitim Fakültesi Asil Üye         

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN ÖZEK   Fen Edebiyat Fakültesi         Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAĞIR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yedek Üye 

Yrd. Doç. Dr. Erdal KORKMAZ Fen Edebiyat Fakültesi         Yedek Üye 


Sosyal Bilimleri Alanında;

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNERİGÖK Fen Edebiyat Fakültesi Asil Üye

Yrd. Doç. Dr. İmran GÜR Fen Edebiyat Fakültesi Asil Üye

Yrd. Doç. Dr. Ceren YEGEN İletişim Fakültesi Asil Üye

Yrd. Doç. Dr. Aytuğ ALTIN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Asil Üye

Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU İslami İlimler Fakültesi Asil Üye

Yrd. Doç. Dr. Celal ÖNEY Fen Edebiyat Fakültesi Yedek Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali Suat GÖZCÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yedek Üye


Eğitim Bilimleri Alanında;

Yrd. Doç. Dr. Dilek Pekince KARDAŞ Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİR Eğitim Fakültesi Asil Üye     

Yrd. Doç. Dr. Demet DENİZ Eğitim Fakültesi Asil Üye  

Yrd. Doç. Dr. Adem AKKUŞ Eğitim Fakültesi Asil Üye        

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz MUTLU   Eğitim Fakültesi Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Oylum ÇAVDAR Eğitim Fakültesi        Yedek Üye 

Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÖCAL Eğitim Fakültesi        Yedek Üye 


Sağlık Bilimleri Alanında;

Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK                Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Asil Üye        

Yrd. Doç. Dr. Enver Fehim KOÇPINAR Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Asil Üye    

Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI Sağlık Yüksekokulu Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Asil Üye         

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVCI   Fen Edebiyat Fakültesi Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Züleyha ALAMAZ Fen Edebiyat Fakültesi Yedek Üye 

Yrd. Doç. Dr. Ömer KAYNAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yedek Üye 


Teknik Bilimler Alanında;

Yrd. Doç. Dr. Zeynal TOPALCENGİZ  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye        

Yrd. Doç. Dr. Murat DEMİR  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye   

Yrd. Doç. Dr. Fırat KURT Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Özgür DEMİR Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye   

Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Asil Üye 

Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZER Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yedek Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKÇAY Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yedek Üye