Muş Alparslan Üniversitesi
 
Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu
Anasayfa

 

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı, Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Atike YILMAZ
Arş. Gör. Furgan ASLANOĞLU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Şahabettin İPEKTEN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Nurten GEZGİN
Ali Ziver ÇİFÇİ
Ramazan KAPLAN          
Abdulkerim ÇAY             
Mehmet Can DALSEÇKİN
Arif KAYA               
Veysi BOZYEL 
Cafer KARAKAYA
İlyas ASLAN
Süleyman BARLAS   
Yakup AY                      
                 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
İslami İlimler Fakültesi, Fakülte Sekreteri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Sekreteri
İletişim Fakültesi, Fakülte Sekreteri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Sekreteri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Sekreter V.
Teknik Bilimler MYO, Meslek Yüksekokulu Sekreter V.
Sosyal Bilimler MYO, Meslek Yüksekokulu Sekreter V.
Malazgirt Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri
Öğrenci Konseyi Başkanı