Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yönetim Kurulu
Anasayfa

Rektör

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Esin KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Harun POLAT

İ.İ.B.F. Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tamella ALİYEVA

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN

Müh.-Mim. Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent ÖZDALYAN

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Profesör Üye

Prof. Dr. Alper KARADAĞ

Profesör Üye

Prof. Dr. Refik ABDULLA

Profesör Üye

Prof. Dr. Sadulla JAFAROV

Raportör

Genel Sekreter Harun DEMİR