Muş Alparslan Üniversitesi
 
Sivil Savunma Uzmanlığı
Anasayfa

 


MİSYON

Üniversitemizde seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afetlere karşı personelin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için plan ve program çerçevesinde gerekli eğitim hizmetini düzenli ve sürekli sunmak, hayati öneme haiz mekanizmanın ve malzemenin korunması, acil tamir ve ıslahı, Sivil Savunma servislerinin kurulması, donatımı ve eğitimini sağlamaktır.

VİZYON

Üniversitemizdeki tüm birimlerin seferberlik ve savaş ile afetlerde etkin görev almasını sağlamak ve bu tür durumlardan en az zarar ile kurtulması için eğitim, tatbikat ve planlar yapmak.