Muş Alparslan Üniversitesi
 
‘‘Antrenörlük Eğitimi‘’ Tezli Yüksek Lisans Programımız Açıldı

 

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hareket ve antrenman alanında uzmanlaşan nitelikli bilim insanları yetiştirmeyi hedefleyen yeni bir lisansüstü program açıldı. 


Sportif performansın belirleyicisi olan kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareketlilik ve esneklik gibi özelliklerin gelişim süreçleri ve bu gelişim süreçlerinin etkili olması noktasında görev alacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen ‘‘Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’’ öğrencilerini beklemeye başladı.  


Adaylar; Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri, İleri Antrenman Teorileri, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Spor Biyomekaniği ve Hareket Analizi, Egzersiz Programları Geliştirme, Diyet ve Kilo Kontrolü, Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon, Biyoistatistik gibi lisansüstü dersler alacak. Derslerinin tamamını başarı ile tamamlayan ve yüksek lisans tezlerini başarıyla savunan öğrenciler Antrenörlük Eğitimi alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanacak. 


Antrenörlük eğitiminde uzmanlık düzeyine gelecek adaylar, sporcuların antrenmanlarda karşılaşacağı öngörülmeyen durumlarda çözüm üretebilme, spor biliminin alanlarına giren güncel gelişmeleri takip edebilme ve çalışmalarıyla alanına katkı sağlama, Antrenörlük Eğitimi alanındaki eksiklere akademik ve uygulamalı çözümler getirme, sporda uzmanlık gerektiren problemleri bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak çözümleme, antrenörlük mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ilerlemeleri takip edebilme, özel antrenman planlaması yapabilme gibi spesifik yetkinlikler kazanacak. Mezunlar, spor kulüplerinden akademiye kadar geniş bir çalışma sahasında istihdam edilme olanağına kavuşacak.