Muş Alparslan Üniversitesi
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda “Pandemide Acil Sağlık Hizmetinin Önemi” Konuşuldu

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nin altıncısı Öğretim Görevlisi Kamile Çiftçi tarafından verildi. Öğr. Gör. Kamile Çiftçi, “Pandemide Acil Sağlık Hizmetinin Önemi” başlıklı sunumunda acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık personeli ile ilgili konuştu.


Çiftçi, sunumunda şu ifadelere yer verdi: “Acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık personeli çeşitli yönlerden sağlık bakım ihtiyacı olan insanlarla öncelikli olarak temas etmekte ve sağlık sisteminin önemli bir parçası olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda bulaşıcı enfeksiyonlara karşı halka kıyasla daha fazla risk altında olduğu da ortadadır.” Covid-19 pandemisinin yönetilmesinde herkese sorumluluk düştüğünü söyleyen Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: “Salgında tüm stratejilerin yürütülebilmesi için sağlık personelinin bulaşıcı olan enfeksiyon etkenlerinden korunması son derece önemlidir. Pandemi ile birlikte acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar bazı düzenlemelere gitmiş ve bu hizmeti yürütecek olan acil sağlık hizmeti personeli filyasyondan bilgilendirmeye kadar salgının her aşamasında yer alarak fazla iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır.”
 

Seminer, soru-cevap faslının ardından sona erdi.