Muş Alparslan Üniversitesi
 
Devletten Cihanşümul İmparatorluğa: Osmanlılar