Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arasında Ar-Ge İş Birliği

 

 
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü arasında Ar-Ge iş birliğine yönelik bir protokol yapıldı. Protokol, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız arasında imzalandı. Yapılan protokolle birlikte, nanoteknolji alanında faaliyet gösteren akademik birim ve personellerin ilgili laboratuvarda akademik çalışmalar yapmasının, ortak araştırma ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinin önü açılmış oldu.
 
 
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, protokol kapsamında Muş Alparslan Üniversitesinde ilgili alanda araştırma yapan akademik personele kapısını açtı. Böylece, nanoteknolji alanında faaliyet gösteren akademik birim ve personelinin ilgili laboratuvarda akademik çalışmalar yapmasının, ortak araştırma ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinin önü açıldı. 
 
 
Başka üniversiteler de katılacak
 
 
Daha önce Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜNAM) Müdürü  Doç. Dr. İlkay Demir arasında yapılan görüşmeler neticesinde iki üniversite arasında özellikle sensör teknolojileri ve dedektör alanlarında işbirliği yapılması yönünde bir protokol hazırlanamsı öngörülmüştü. Aynı protokol Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Bozok Üniversiteleri ile de yapılarak tüm paydaş üniversiteler arasında ortak bir çalışma grubu oluşturulacak. İmzalandığı tarihten itibaren 1(bir) yıl süreyle geçerli olacak protokolün, tarafların görüşü ve protokolün çıktısı doğrultusunda her yıl tekrarlanması düşünülüyor. 
 
 
Protokol kapsamında;
 
● Üniversitelerin ilgili laboratuvarlarından karşılıklı bedeli karşılığında yararlanması, bu çalışmaların raporlanması,
 
● Üniversitelerin akademik birimleri ve araştırma merkezleri arasında işbirliği kapsamında ortak projelerin yapılması, 
 
● Üniversiteler arası ortak programlarının düzenlenmesi,
 
● Üniversitelerin akademik birimleri ve araştırma merkezlerince yapılacak olan ilgili konferans, sempozyum v.b. etkinliklere karşılıklı davet edilmesi,
 
● Üniversitelerin akademik birimleri ve araştırma merkezleri arasında gerçekleştirilen projeler sonrası ve/veya yapılan diğer çalışmalar sonrası ortak bildiri/yayın/makale çalışmalarının yapılması,
 
● Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde üniversitelerin araştırma merkezlerinin  laboratuvarlarından yararlanmasına karar verildi.
 
 
‘‘Çalışmalarımızı daha da genişletileceğiz.’’
 
 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, 2013 yılında kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜNAM)’nin kurulduğu yıldan itibaren ASELSAN, TUBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi ülkemizin önemli kurumlarıyla ortak projeler yürüttüğüne ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik ciddi çalışmaların yapıldığına değindi.  Çaydaş, CÜNAM’ın bu başarıları sayesinde, ulusal araştırma merkezi statüsü kazandığını ve diğer üniversitelerle iş birliği ile ortak proje geliştirme imkanı sunması açısından ülkemizin bilim ve teknolojide daha da ivme kazanabilmesi için kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi. Üniversitemiz Dedektör ve Sensör Teknolojileri Anabilim Dalı’nda, benzer bir protokol kapsamında; ODTÜ İVMER ile çalışmalarımızın devam ettiğine de değinen Çaydaş, yapılan bu protokol ile fotonik alev dedektörleri, çeşitli radyasyon dedektörleri, giyilebilir dedektör ve sensör teknolojileri, betavoltaik piller, çeşitli güneş pili uygulamaları, polimer teknolojilerinin alan uygulamaları, savunma sanayisine yönelik bazı araştırmaların ortak yürütülerek dedektör ve sensör alanındaki çalışmalarımızı daha da genişletileceğini ve üniversitemizin bu alanda tanınır ve etkin bir hale geleceğini ümit ettiğini belirtti.