Muş Alparslan Üniversitesi
 
İnşaat Analiz Laboratuvarımız Dünya Standartlarında Çalışmalarına Devam Ediyor

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İnşaat Analiz Laboratuvarı şehrin kalkınmasına katkı sunacak projelerde aktif bir rol almaya devam ediyor.

 

Merkez, kamu kurumlarından ve özel sektörden gelen hizmet talepleri doğrultusunda inşaat mühendisliği alanında analiz, kalite-kontrol, proje ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Bilimsel altyapısıyla ve donanımlı kadrosuyla kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap veren merkezin şehre doğrudan ve dolaylı katkıları göz ardı edilemez boyutlara ulaştı.

 

Her geçen gün hizmet kapasitesi ve alanını artıran İnşaat Analiz Laboratuvarı mevcut paydaşları ile olan karşılıklı iletişimini artırmayı ve yeni paydaşlar ile iş birliği yaparak şehre ve bölgeye birçok alanda hizmetler sunmayı hedefliyor. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam, merkez hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cevad Selam, 2011 yılında kurulan merkezin, önemli çalışma ve projeler ortaya koyduğunu, merkezin alanında yetkin, donanımlı, genç akademisyenlerden ve idari ve teknik personelden oluştuğunu belirtti. Merkezin, bölgenin en donanımlı laboratuvar altyapılarından birine sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Selam, ‘‘ Merkezimiz çalışmalarına hız kesmeden ve her geçen gün donanımını iyileştirerek devam etmektedir. Teknolojik gelişmeleri gün be gün takip eden merkezimiz  dört farklı birimde çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki süreçte merkezimizin çok daha büyük işlere imza atacağına olan inancım tamdır’’ dedi. 

 

İnşaat Analiz Laboratuvarı’ndan sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Zeybek, merkez hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Zeybek’in açıklamaları şu şekilde: ‘‘2019 yılı öncesinde Muş ve yakın çevresinde yapımı süren veya tamamlanmış inşaat uygulamalarının kalite kontrolünü yani projesine uygunluğunun tespitini yapabilecek kapsamlı bir laboratuvar bulunmamaktaydı. Ayrıca bölgede insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan ve özellikle inşaat mühendisliği alanı ile ilgili küçük veya büyük ölçekli projelere önderlik edebilecek bir merkeze ihtiyaç duyulmaktaydı. İlgili ihtiyaçların giderilmesini sağlamak adına merkezimiz bünyesinde İnşaat Analiz Laboratuvarı kuruldu. Geçmiş yıllarda “Yapı Malzemeleri” alanında hizmet veren laboratuvarımız, 2019 yılı başında kurulan üç yeni birim (Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Ulaştırma Hizmetleri Laboratuvarı ve Riskli Yapı Birimi) ile Muş ili ve çevresindeki kamu ve özel kurum/kuruluşlara kapsamlı hizmet verebilen bir laboratuvar oldu. İlimizde önceki senelerde yapı malzemeleri, ulaştırma ve geoteknik mühendisliği ile ilgili yapılan işlerde alınan numuneler çevre illere gönderilmekteydi. Fakat bu durum teknik ve ekonomik açıdan uygun olmadığı gibi zaman kaybına yol açmaktaydı. Merkezimiz bünyesinde kurulan İnşaat Analiz Laboratuvarı ile birlikte artık bunun önüne geçilmekte ve ilimizin kalkınmasına katkı sunacak ve halkımızın refahını yükseltecek projelerde bir fiil yer alınmaktadır.’’

 

Deprem-zemin konusunda tüm kompleks cihazlar mevcut

 

Zeybek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ‘‘Laboratuvarımız, Muş ve çevresindeki kamu kurum/kuruluşları ile özel sektörden gelen hizmet talepleri doğrultusunda inşaat mühendisliği alanı ile ilgili birçok deney, analiz, kalite-kontrol, proje, dizayn ve bilirkişilik hizmetlerini yürütmekte ve ilimizde devam eden birçok altyapı çalışmasında kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle zaman ve ekonomik açıdan şehre katkı sunmaktadır. Laboratuvarımızda agrega, beton, çimento, toprak, bitüm, parke, bordür ve fayans gibi malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemede kullanılan Statik Üç Eksenli UU CU CD Deney Seti, Direkt Kesme/Kalıntı Direnci, Konsolidasyon Test Seti, Modifiye/Standart Proktor, CBR Test Cihazı, Plaka Yükleme Deney Seti, Marshall Stabilite Cihazı, Marshall Tokmak, Asfalt Binder Analiz Cihazı, Yumuşama Noktası Cihazı, Dönen İnce-Film Etüvü (RTFOT) , Hidrolik Üniversal Test Cihazı, Beton Test Presi, Eğilme Deney Presi, Geniş/Dar Diskli Aşındırma Cihazı, Beton Karot Basınç Dayanım Cihazı, Betonda X-Scan Donatı Tespit Cihazı gibi birçok temel laboratuvar cihazları dışında ülkemiz için büyük öneme sahip deprem-zemin alanında çalışma yapmaya olanak sağlayan Dinamik Üç Eksenli Test Sistemi gibi kompleks cihazlar da bulunmaktadır.’’

 

Deprem tehdidine dikkat çekti

 

Zeybek, Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmının deprem tehdidi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Zeybek, bu konuyu şu cümlelerle açıkladı: ‘‘Muş’un da içinde bulunduğu Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir kısmı yüksek deprem tehdidi altındadır. Bu gerçekten hareketle 2020 yılında deprem-zemin alanında çalışma yapmaya olanak sağlayan Dinamik Üç Eksenli Test Sistemi de İnşaat Analiz Laboratuvarı bünyesine katılmıştır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da hiçbir kurum veya kuruluşta mevcut olmayan bu cihaz ile bölgemizde devam eden veya planlanan birçok ulusal veya uluslararası projelerin üniversitemiz bünyesinde yapılabilmesinin önü açılmıştır. Mevcut cihaz ve ekipmanlarımızla ilimizdeki riskli yapıların deprem dayanım tahkikleri yapılarak deprem performans raporu düzenlenebilmekte ve zeminlerin sismik davranışları doğru şekilde belirlenebilmektedir.’’

 

Deney, analiz ve bilirkişi hizmetleri

 

Zeybek, laboratuvarın 2020 yılı içerisinde deney, analiz ve bilirkişi hizmeti sunulan projelerden örnekler de paylaştı. Muş Valiliği tarafından hayata geçirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj" Projesi, Muş Kent Meydanı Yapım İşi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Yapım İşi, Alparslan 1 Barajı Ulaşım Yolları Yapım İşi, Özel İdare Grup Köy Yolları Yapım İşi, Bulanık Kızılay Binası Riskli Yapı Analizi gibi birçok projeler arasında öne çıkan çalışmalar arasındaydı.