Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslami İlimler Fakültesinden Çarşamba Semineri

 

İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı, “Arap Romanının Otantikliği Meselesi” konulu bir sunum yaptı.


Harmancı, Batı‘da roman türünün ortaya çıkışı ile modern düşüncenin tarih sahnesine çıkışının eş zamanlı ve doğrudan irtibatlı olduğunu söyleyerek sunumuna başladı. Feodalite ve burjuva savaşının, sınıfsal yapının, din-laiklik çekişmesinin bu coğrafyaya has olduğunu belirterek, roman türünün de teoride ve pratikte yaşanan söz konusu değişimlerin bir sonucu olarak Avrupa’da doğduğu yorumunu yaptı. Arap romanının özgünlüğü konusunda coğrafyalar arasında büyük farklılıkların bulunduğunu ve sürece bu gerçeklik üzerinden bakılması gerektiğini belirten Harmancı Arap edebiyatından öne çıkan yazarlar ve romanlarından verdiği örneklerle konuşmasını tamamladı.


Seminer, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin‘in Dr. Öğr. Üyesi Hasan Harmancı’ya teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.