Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Akademik İş Birliğinin Mühendislik Alanındaki Detayları Belirlendi

 

Üniversitemiz ve Gebze Teknik Üniversitesi arasındaki akademik iş birliği kapsamında, üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş ile Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu arasında bir protokol imzalanarak bu alandaki detaylar belirlendi. Buna göre iki üniversite arasında disiplinlerarası nitelikte ortak projeler geliştirilecek. 
 
Disiplinlerarası projeler geliştirilecek
 
Protokol kapsamında İnsansız Hava Araçları ve Uçuş Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Manyetik İşleme, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri alanlarındaki yetkinlik ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması ve disiplinlerarası nitelikte ortak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor. Elde edilen verilerin her iki kurum araştırmacıları ile birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının istifadesine sunulması ve iş birliği çalışmalarının aşağıda belirtilen temel alanlardan oluşması planlanıyor:
 
1. İnsansız Hava Araçları ve Temel Uçuş Sistemleri
2. Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Manyetik İşleme
3. Su ve Atıksu Arıtımında Elektroteknoloji, Membran Teknolojileri
4. Çevre Mühendisliğinde Biyoteknoloji
5. Geoteknik ve Deprem Mühendisliği
 
Eğitim iş birlikleri
 
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında her iki tarafın da öğretim elemanlarının yararına olacak şekilde yeni gelişmeler, proje destekleri, proje hazırlama süreçleri gibi eğitim amaçlı çevrimiçi seminerler de düzenlenecek. Geliştirilmesi ve uygulanmaya başlanması planlanan projelerde tez yaptırılmak üzere istihdam edilen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için her iki üniversitenin öğretim üyeleri eş danışman olabilecek.