Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uzaktan Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

 

Üniversitemizde yürütülen uzaktan öğretim süreci, çevrimiçi bir toplantı yapılarak değerlendirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Prof. Dr. Cevad Selam ile Genel Sekreter Harun Demir'in yanı sıra akademik ve idari birim amirleri ve yardımcıları katıldı. 

 

Toplantıda UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez “Uzaktan Öğretim Sürecinde Yapılanlar”, “YÖK ile Yapılan Protokol ve UZEP Sistemi”, “Mevzuatta Yapılan Değişiklikler” ve “Mevzuat Değişiklikleri Sonrası Yapılanlar” başlıklarında katılımcılara sürece dair bilgiler verdi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı, eleştiri ve önerilerin alındığı toplantıda öğretim elemanı ve öğrenciler açısında sürecin daha iyi hale getirilmesi için eğitim ve kaliteden sorumlu Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murad Aydın Şanda ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez’in öneriler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarına karar verildi.