Muş Alparslan Üniversitesi
 
Bölgesel Kalkınmanın Temel Dinamikleri