Muş Alparslan Üniversitesi
 
Çarşamba Seminerlerinde “Meal ve Dil” Konuşuldu

 

İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin “Meal ve Dil” konulu bir sunum yaptı. 


Abdülcelil Bilgin, sunumunda tercüme ve türleri, dillerde eşdeğerlilik konusu, meallerin gramatik dili, referans dille ilgili eksikliklerden kaynaklanan kusurlar ve hedef dille ilgili kusurlar üzerinde durdu. Ayrıca meallerin psikososyal/sosyokültürel/insanbiçimci dili söz konusu olduğunda anakronizm, mezhebi mensubiyet, çağdaşlık refleksi vb. unsurların öne çıktığını ve bunların da tercümeyi manipüle etme riski taşıdığını sözlerine ekledi. Meallerin çoğunlukla başarısız olduğunu belirten Bilgin, bunun belli başlı nedenleri arasında her iki dile de gerekli vukufiyetin olmaması, acelecilik, heveskârlık, taklitçilik, çeviri bilimini ve tercüme tekniklerini bilmemek, ilim sahibi olmamak gibi nedenler bulunduğunu belirtti.

      
Seminer, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın’ın Prof. Bilgin’e katılım belgesini takdimi ile son buldu.