Muş Alparslan Üniversitesi
 
Fen Edebiyat Fakültesi Seminerleri: "Farabi'de Mantık-Mutluluk İlişkisi"