Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslami İlimler Fakültesi’nden Ortak Bir Kitap Çalışması Daha

 

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi hocalarının geleneksel hale getirdikleri Çarşamba Seminerleri etkinliği, İslâm Düşüncesi Araştırmaları isimli kitap serisine dönüşerek kalıcı hale getirildi.

 

Öğrenciler ile hocaların daha rahat ve etkileşimli bir ortamda buluşturulmasıyla gerçekleştirilen Çarşamba seminerlerinin ilki 2019 yılında kitaplaştırılmıştı. Yoğun ve titiz bir editöryal süreçten sonra kitabın bir parçası olma hüviyetini kazanan metinler, derinlikli bilimsel tahlillerle öne çıkıyor. İslam düşüncesinin farklı alanlarıyla ilgili araştırmaları içeren metinler, bu yıl usûl/metodoloji ağırlıklı olarak şekillendi. Tefsir, Fıkıh, Kelam, Sosyoloji, İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati, Din Eğitimi ve Mezhepler Tarihi alanlarında yazıların yer aldığı çalışmada hem klasik hem de modern döneme ait problemler ele alındı. İslâm Düşüncesi Araştırmaları II –Metodolojik Yaklaşımlar adıyla Araştırma Yayınları tarafından basılan kitabın bu yılki editörlüğünü Doç. Dr. Mahsum Aytepe ve Arş. Gör. Hasan Kaya yaptı.