Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz Muş Belediyesinin Tarihini Anlattı

 

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şeyhmus Bingül, 5 Ağustos Çarşamba günü Muş Belediye Meclisi’nde Osmanlı Devleti döneminde Muş Belediyesi ile ilgili bir sunum yaptı. Çalışması için Osmanlı arşivleri ve dönemin kaynaklarından hareketle Muş Belediyesinin tarihini inceleyen Bingül, araştırma neticesinde elde ettiği verileri Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine sundu.

 

Dr. Şeyhmus Bingül, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın daveti üzerine katıldığı sunumun ardından 6 Ağustos Perşembe günü ise aynı konuyu ele almak üzere TRT GAP Radyo canlı yayınına katıldı ve çalışmasının sonuçları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 

 

Bingül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘‘Osmanlı Devleti’nde ilk modern belediye 1854’te İstanbul’da hayata geçirilmiştir. Bu döneme kadar belediyecilik faaliyetleri, vakıflar ve kadılık müessesesi tarafından yürütülmüştür. Başkent İstanbul dışında ise 1864 yılında çıkarılan nizamnameyle belediyeciliğin taşrada kurulmasının yasal zemini hazırlanmıştır. Yapılan araştırmalarda Muş Belediyesine dair en erken kayıtların 1870 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, belediyenin logosunda yer alan 1929 tarihi yerine 1870’i belediyenin kuruluş tarihi olarak kabul etmek yerinde olacaktır. 1870’te Erzurum vilayetine bağlı bir sancak statüsünde olan Muş’un kayıtlarda ismi geçen ilk belediye reisi Hasan Ağa’dır. Belediye meclisi ise dört kişiden oluşmuştur. Belediyelerin bu dönemde başlıca vazifeleri temizlik, yol bakım ve onarımı, çarşı, pazar denetimi, itfaiyecilik ve sağlık gibi işlerdi. Muş Belediyesine dair arşivlere en çok yansıyan husus ise belediye doktoru atanmasına dairdir. Muş Belediyesi bu dönemde mali sorunlarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Buna rağmen Osmanlı taşrasındaki ilk uygulamalarla kıyaslandığından 1870 tarihi oldukça erkendir. Bu çalışmanın belediyenin bilinen tarihine yeni bir katkı sağlaması, Muş tarihi açısından sevindiricidir. Muş Belediyesinin paydaşlarından olan üniversitemizin bu türden bir etkinliğe vesile olması ayrıca kıymetlidir.’’