Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyelerimiz 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi’ne Katıldı

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Özgür Yeşilyurt ve Dr. Fuad Selamzade birlikte kaleme aldıkları bildirileriyle 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi’ne katıldı.

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 9-11 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen kongrede Dr. Öğr. Üyesi Yeşilyurt, “G20 Ülkeleri Sağlık Göstergelerinde Etkinliğin Stokastik Sınır Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi” başlıklı bildirinin sunumunu yaptı. Bildiride, G20 ülkelerin sağlık harcamalarının artırılması gerektiği, doğumda beklenen yaşam süresinin artırılması ve bebek ölüm oranlarının azalması yönünde politikalar uygulanması gerektiği belirtildi.