Muş Alparslan Üniversitesi
 
II. Uluslararası Muş Sempozyumu