Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Bilimsel Araştırmalar için Yonca ve Mısır Denemesi

 

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü tarafından Muş’ta ilk defa bilimsel araştırmalara yönelik yonca ve silajlık mısır denemeleri gerçekleştirildi.

 

Muş merkez ilçesine bağlı Toprakkale Köyü’nde ilimiz çiftçilerinden Mustafa Tuncer tarafından fakültemizin kullanımına tahsis edilen arazide yapılan çalışmada ülkemizin farklı tohumluk firmalarından temin edilen 3-8 dormansi (kış dormansisi) aralığında 30 yonca çeşidi ile farklı FAO olgunlaşma grubuna sahip 17 silajlık mısır çeşidine ait bilimsel denemeler kuruldu. 

 

Bölgede ilk defa oluşturulan bilimsel araştırma ve deneme arazisinde gerçekleştirilen uygulamaya, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahir Özkurt, Öğr. Görevlileri Ali Bayram, Fırat İşlek ile Arş. Görevlileri Yasir Tufan ve Ayşe Nida Kayaalp katılım gösterdi. 

 

 

Araştırma sonuçları üretime katkı sağlayacak

 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, araştırma sonuçlarının yonca ve silajlık mısır üretimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın konu hakkındaki ifadeleri şöyle: ''Muş yonca üretiminde 53 bin ha üretim alanıyla ülkemizde 4. sırada olmasına rağmen, 1 milyon 343 bin ton yeşil ot verimi ile Türkiye’de Aksaray’la yarış halinde. Bazen 1. bazen de 2. sırada yer alabiliyoruz bu konuda. Yoncada farklı dormansi, silajlık mısırda ise farklı FAO olgunlaşma gruplarına göre bölgelere önerilmesi ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çok önemli bir konudur. Hayvancılıkta önemli bir yeri olan Muş’ta kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına yönelik ekimi, gerçekleştirilen farklı yonca ve silajlık mısır çeşitlerinin bölge tarımına ve hayvancılığına çeşitlilik kazandırılması açısından çok önemli çalışmalar. Ayrıca, bu araştırmalardan elde edilecek sonuçlar Muş koşullarına uygun, ot verimi ve kalitesi yüksek yonca ve silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi ve üretilmesine önemli katkılar sağlayacak.'' Karadağ, konuşmasını çalışmaların yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Polat’a teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.