Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyesi Alım İlanı

 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara;  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.  

 

İlk Başvuru Tarihi   : 14.05.2020 

Son Başvuru Tarihi : 28.05.2020