Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslam Tarihinde Bilgi Elde Etme Metodu Olarak Gözlem ve Tecrübe