Muş Alparslan Üniversitesi
 
Brifing Raporu Sunumları Tamamlandı

 

Üniversitemiz akademik, idari birimleri ve araştırma merkezlerinin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere dair bilgilendirmelerde bulunduğu “2020 Yılı Brifing Raporu Sunumları” tamamlandı. Program kapsamında 17 akademik, 16 idari ve 13 araştırma merkezi tarafından sunumlar gerçekleştirdi.

 

4 gün sürdü

 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren akademik, idari birimler ve araştırma merkezleri tarafından “2020 Yılı Brifing Raporu Sunumları” gerçekleştirildi. Birimler arası bilgi akışını güçlendirmek, iş ve işlemleri etkin ve verimli yürütebilmek amacıyla birimlerin dönem içerisinde hangi çalışmaları yaptıkları, yaptıkları çalışmaların ne aşamada olduğu, 2020 yılı içerisinde yapmayı planladıkları çalışmalara dair hazırladıkları raporları sundukları brifing programı, Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda yapıldı. 10 Şubat Pazartesi günü akademik birimlerin faaliyet sunumlarıyla başlayan program, bugün araştırma merkezleri tarafından son faaliyet raporunun sunulmasıyla tamamlandı. Akademik birimlerin gerçekleştirdiği brifing raporu sunumları fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri; idari birimlerin gerçekleştirdiği brifing raporu sunumları daire başkanları; araştırma merkezlerinin gerçekleştiği brifing sunumları ise merkez müdürleri tarafından gerçekleştirildi.

 

Faaliyetler anlatıldı

 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 17 akademik birimin 10-11 Şubat; 13 idari birim ve 16 araştırma merkezinin 11-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri brifing sunumlarında birimlere ait detaylı bilgiler paylaşıldı. Birimlerin misyon ve vizyon başta olmak üzere 2019 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sunumlarda mevcut sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı. Her sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap kısmında ise akademik, idari birimler ile araştırma merkezleri hakkında merak edilen noktalar aydınlatıldı.

 

Programa Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, Prof. Dr. Cevad Selam; Genel Sekreter Harun Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Uslu ile birlikte akademik ve idari birim amirleri katılım gösterdi.