Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Kesin Sonuçları

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Karar Tutanağı

 

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (ATDDİK), 05.02.2020 tarihinde saat 14.00’de MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi D Salonunda toplanmış ve kişisel olarak yapılan itirazları Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 5’inci bendine istinaden yeniden inceleyerek akademik teşvik kesin sonuçlarına ait  puan tablosu aşağıda oluşturulmuştur.

 

İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.