Muş Alparslan Üniversitesi
 
Hayvancılık Sahasında Pilot Devlet Üniversiteleri Buluşması

 

“Hayvancılık Sahasında Pilot Devlet Üniversitesi” seçilen üniversiteler, Burdur'da düzenlenen “Hayvancılık Faaliyetleri Koordinasyon Çalıştayı”nda bir araya geldi. Hayvancılık konusunda çalışmalar yürüten paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında çok sayıda proje ve bildiri sunuldu.

 

Projeler Anlatıldı

 

Çalıştay, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Dekanımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile birlikte UBF Dr. Öğr. Üyesi Onur Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Bozkurt ve Öğr. Gör. Önder Bayram Çoban da katıldı.

 

Çalıştay, “Hayvan Islahı”, Hayvan Hastalıklar”, “Hayvan Bakım, Besleme ve Kaba Yem Üretim”, “Hayvansal Ürün ve Üretim Standardizasyonu”, “Veri Yönetimi” ve “Tarım ve Hayvancılık Eğitimi” çalışma grupları ile 6 ayrı salonda gerçekleştirildi. Çalıştayda hayvancılık konusunda üniversitemizde yürütülen projelerin tanıtımı ve planlaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. “Hayvancılık Projesi” kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yaşar Karadağ, hayvan yetiştiricilerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması, üreticiler ve yetiştiriciler aracılığı ile soğuk zincirde çiğ sütün toplanması ve pazarlanması, soğuk zincirde çiğ sütün toplanması ve pazarlanması, sözleşmeli yem bitkisi üretimi ve pazarlanması ile hayvansal üretime dayalı sanayinin teşvik edilmesi alanlarında bugüne kadar yapılan çakışmaları anlattı. Prof. Dr. Karadağ, çalıştayın kapanış toplantısında “Hayvan Bakım, Besleme ve Kaba Yem Üretim” çalışma grubu moderatörü olarak sorun ve çözüm önerilerini içeren çalıştay sonuç raporunu sundu.