Muş Alparslan Üniversitesi
 
2021-2025 Yılları İçin Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Plan hazırlıklarına başladı. 28 Kasım 2019 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasında 1071 Malazgirt Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlık etti. Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, tüm harcama birim amirleri ve Stratejik Planlama ekipleri de toplantıda hazır bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Reşat Deger tarafından harcama birimleri ve stratejik planlama ekiplerine yönelik yapılan sunum ile sona erdi.

 

“Yeni Stratejik Planlama Rehberinde Planımız Daha Net”

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, toplantı açılışında 11. Kalkınma Planı ve Üniversiteler İçin Güncellenen Stratejik Planlama Rehberi’ne uyum sağlamak amacıyla 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planın revize edilmesinin gerektiğini belirtti. Bu konuda gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilerek çalışmaların başlatıldığının altını çizen Polat, yeni stratejik planlama rehberinde planın çerçevesinin daha net bir şekilde çizildiğini, bu çerçevede 5 yıllık plan döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlerin öz ve gerçekçi bir şekilde stratejik plana yansıtılması gerektiğini ifade etti.

 

“Örnek Bir Strateji”

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, stratejik planın yol göstericiliğine son derece ehemmiyet verdiklerini, bunun bir ürünü olarak da Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan son stratejik planlama rehberinde öne çıkarılan 5 örnek stratejik amaçtan birinin Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olduğundan da söz etti.