Muş Alparslan Üniversitesi
 
Çarşamba Seminerlerinde Bu Hafta: “Firdevsî-i Rûmî’de Tasavvufî Bir Yöntem Olarak Temsilî Anlatım”

 

İslami İlimler Fakültesi(İİF) Vali Erdoğan Bektaş Amfisi’nde her hafta gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında “Firdevsî-i Rûmî’de Tasavvufî Bir Yöntem Olarak Temsilî Anlatım” konulu seminer düzenlendi. 27 Kasım Çarşamba saat 14.00’te İİF Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Çakın tarafından gerçekleştirilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

 

Dr. Çakın, konuşmasına Firdevsî-i Rûmî’nin hayatından kısaca bahsederek başladı. Sonrasında ise Firdevsî’nin en önemli eseri olan ve Hz. Süleyman’ın hayatını konu edinen Süleymân-nâme adlı eserinin tahlilini yaparak eserde tasavvufi ögeler taşıyan temsili anlatımlara değindi.

 

Seminer, İFF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Çakın’a katılım belgesi takdimi ile son buldu.