Muş Alparslan Üniversitesi
 
Fariz Farzali Anısına: “Türk Hariciyesi”

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Kara ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper tarafından kaleme alınan “Tanzimat’tan Günümüze Olaylar ve Kişiler Ekseninde Türk Hariciyesi” kitabı yayımlandı.

 

2015 yılında meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fariz Farzali’ya ithaf edilen ve “Kitabevi Yayınları” tarafından basılan 662 sayfalık kitap, tarih alanında bilgi ve deneyim sahibi birçok akademisyen ve yazarın katkı verdiği bir çalışma olarak öne çıkıyor. Kitabın içeriği ise Tanzimat devrinden başlamak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olarak iki bölümden oluşuyor. Kitabın Osmanlı bölümünde on üç; Cumhuriyet bölümünde on dört yazar yarısı kişi yarısı olay olmak üzere toplamda 27 konuyu detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitap, kişilerin ve olayların Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek hariciye kurumu bürokrasisine gerekse defacto politikalarına etkilerinin açıklığa kavuşturulmasına özen gösteren akademik bir çalışma olarak okuyucuyla buluşuyor.