Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslami İlimler Fakültesi'nden 'Firdevsî-i Rumî'de Tasavvufi Bir Yöntem Olarak Temsilî Anlatım' Semineri