Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yemek Bursu Başvuru İşlemleri

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.10.2019 tarihli ve IV numaralı kararı doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde 100 öğrencimize yemek bursu verilecektir. 

 

Başvuru Tarihleri : 21.11.2019 - 28.11.2019

Başvuru Değerlendirme Süresi : 29.11.2019 - 02.12.2019

Sonuç Açıklama ve Belge Teslim Tarihi : 03.12.2019

 

Yemek Bursu Esasları

 

1. Yemek bursu için öğrencilerin kimlik kartlarına yemek hakkı tanımlanacaktır.

2. Günlük 1 (Bir) yemek hakkı dışında kartın yeniden kullanımı halinde tam bakiye kesilecektir.

3. Günlük kullanılmayan yemek burs hakkı devredilmeyecektir.

4. Yemek kartı, ilgili öğrenci dışında kullanıldığında iptal edilecektir.

5. Yemek bursu, değerlendirme formuna uygun puanlamaya göre verilecektir.

6. Engel  oranı %40 üzerinde olan, birinci derecede yakını şehit ya da gazi olan, milli sporcu kategorisinde yer alan öğrencilere, başvurmaları ve durumlarını belgelendirmeleri koşulu ile değerlendirmeye tabi tutulmadan yemek bursu verilecektir.

 

Not: Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencilerden adli sicil kaydı ve disiplin cezası almadığına dair belge istenecektir. Başvuru sürecinde 6. maddede belirtilen durumda olduğunu beyan eden öğrencilerimizin evraklarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.