Muş Alparslan Üniversitesi
 
İSAM Kütüphanesi Tam Metin Erişimli Makale Veritabanı

 

Veritabanları adı ve erişim linkleri:
 
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı  
Osmanlı Salnâmeleri Veritabanı / Ottoman Salnāme Database
Osmanlıca Makaleler Veritabanı
Dokümantasyon Veritabanı
Risaleler Veritabanı
 
 
İSAM Kütüphanesi tam metin erişimli (pdf) veritabanları İSAM web sayfası www.isam.org.tr üzerinden üyelik gerektirmeksizin bütün araştırmacıların hizmetine ücretsiz açıktır.
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı