Muş Alparslan Üniversitesi
 
Edebiyatımızda Mensûr Metin Neşri Metodolojisi "Sürûrî Örneği"