Muş Alparslan Üniversitesi
 
Araştırma Görevlimiz Dr. Emir Feridun Çalışkan 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na katıldı

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Emir Feridun Çalışkan,  Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle Antalya’da düzenlenen 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na katıldı. Çalışkan, sempozyumda "Aile Katılımlı Okuma Etkinliklerinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi" başlıklı sözlü bildirisini sundu.